Blog

Leasing czyli sposób finansowania samochodów

Jedną z coraz bardziej popularnych form sponsorowania inwestycji, która z każdego roku zyskuje na znaczeniu jest z pewnością leasing. W naszym kraju szczególnym zainteresowaniem cieszy się leasing samochodowy i to głównie na tym polu zauważa się także największy wzrost liczby sygnowanych umów, a przecież auto nie jest jedynym dobrem, które mamy możliwość w ramach leasingu wydzierżawić. W Stanach Zjednoczonych czy nawet na zachodzie starego kontynentu świadomość klientów odnośnie rzeczy, które można objąć leasingiem jest znacznie większa i w tym również widać spore zróżnicowanie w zakresie przedmiotu umowy zawieranej między leasingobiorcą a leasingodawcą. Wynająć można wszakże nie tylko pojazd, ale w zasadzie dowolną inną rzecz, która jest możliwa do określenia jej mianem rzeczy trwałej. Idąc tym śladem przedmiotem leasingu mogą być bez problemu tak auta jak i motory, rowery, ciągniki rolnicze, czy choćby deskorolki pod warunkiem, że będą niezbędne leasingobiorcy w zakresie prowadzonej działalności. Leasingiem objęte często są również różnego rodzaju sprzęty czy urządzenia jak na przykład komputery, drukarki, kserokopiarki, maszyny produkcyjne, sprzęt medyczny, czy specjalistyczny sprzęt budowlany – koparki, dźwigi, przyczepy, betoniarki, wiertarki, czy nawet łopaty. W tym miejscu jednak nie urywa się lista, bowiem leasing jest także coraz mocniej rozpowszechniony na przykład w rolnictwie, gdzie z powodzeniem można wydzierżawić wybrany przez siebie sprzęt, zaczynając od ciągników poprzez kombajny, przyczepy, a finalizując na specjalistycznych sprzętach do określonych prac polowych. W przypadku leasingu rolniczego nieocenioną korzyścią jest również elastyczność w sprawie czasu wnoszenia rat. Standardowo bowiem przyjęło się, iż raty z tytułu dzierżawionego dobra wnoszone są przez leasingobiorcę w trybie raz w miesiącu – w przypadku przedsiębiorców rolnych pojawia się jednak możliwość wpłacania rat w trybie kwartalnym, czy także sezonowym. Zawód gospodarza rolnego jest bez wątpienia specyficzny, zyski są zależne od plonów, których zbiór nie następuje jak ogólnie wiadomo co miesiąc, więc ciężko żeby rolnik był w stanie w takim trybie spłacać swoje zobowiązania. Leasingodawcy stanęli jednak naprzeciw potrzebom klientów zajmujących się pracą w polu, stąd dodatkowa możliwość ustabilizowania rat w terminie dostosowanym do formy ich zawodu, co jest bez wątpienia czynnikiem wyjątkowo korzystnie wpływającym na zainteresowanie leasingiem jako opcją finansowania przedsięwzięć w opisanej wyżej specyficznej grupie klientów jaką stanowią rolnicy. Leasing w ogóle jest w naszych czasach jedną z najbardziej atrakcyjnych opcji wśród szerokiej gamy produktów dostępnych na rynku. Patrząc na to jedynie pod kątem korzyści płynących z danych rozwiązań warto dostrzec, iż leasing jest dużo bardziej opłacalny niż na przykład kredyt gotówkowy w jego podstawowej formie. Ale to nie wszystko, dla przedsiębiorców jest to rozwiązanie tym bardziej wartościowe, iż nie wpływa niepomyślnie na posiadaną zdolność kredytową. Biorąc pod uwagę szeroki zakres możliwości, tego co można wydzierżawić, jak również powszechności ulg podatkowych – leasing prezentuje się w naszych czasach jako rozwiązanie najbezpieczniejsze, najbardziej spektakularne, najsensowniejsze zarówno dla dużego przedsiębiorcy, jak i drobnego właściciela firmy o zasięgu lokalnym czy nawet zwykłego rolnika.